Osobní poradenství a psychoterapie Opava

Jsem přesvědčena, že dialog je mocným nástrojem pro nalezení vnitřního klidu a štěstí, což vede ke zlepšení celkové kvality života.

 

 

 

Jmenuji se

 Kateřina Hampel

Jsem psychoterapeut a srdečný člověk, který pomáhá lidem již 18 let. Mám svou soukromou praxi v Opavě, kde se věnuji především individuální psychoterapii a poradenství pro dospělé a dospívající.

Pokud se rozhodnete, abych vás doprovázela s otázkami ohledně psychických problémů nebo kvůli náročné, obtížné životní situaci, vztahů nebo v procesu sebepoznání, osobnostního růstu, nabízím vám trpělivý, ohleduplný a profesionální přístup.

Při práci vycházím z principu Gestalt psychoterapie, jejímž základem je otevřený dialog, přirozený lidský kontakt, autenticita terapeuta a respekt k individualitě a odlišnosti klienta.

Jsem přesvědčena, že dialog může být velice léčivým procesem k nalezení své vnitřní cesty ke své svobodě a spokojenosti a tak zkvalitnění života.

Pro dobrou psychoterapii je důležitá důvěra, bezpečí, pocit přijetí, pochopení a sdílení. Terapeut a klient by měli být v tomto procesu partneři. Ráda bych Vám tento zážitek poskytla.

 

 S čím Vám můžu pomoci

Deprese

Jste apatičtí, bez energie a chuti do života. Těžko se vám hledají věci, které dávají smysl nebo vás dokonce potěší. Špatně se vám spí a okolí registruje, že s vámi není něco v pořádku.

Cítíte tlak a napětí různě po těle. Špatně se vám dýchá a srdce se rozbuší i v momentech, kdy byste to nečekali. Obtížně se odpoutáváte od zdánlivě banálních nebezpečí.

Vytvořili jste si návyk, kterého se nedaří zbavit. Víte, že si škodíte, ale nedokážete se ovládnout. Vazba je příliš silná, redukuje nepříjemné pocity a přináší úlevu. Bohužel jen na chvíli.

Máte zdravotní problémy, kterým nerozumíte ani vy, ani odborníci, od kterých byste to očekávali. Nechcete se zbytečně dopovat léky a věříte, že potíže dokážete ovlivnit svým přístupem a psychickým rozpoložením.

Jste unavení a vyčerpaní. Očekává se od vás vysoké nasazení a perfektní výkon. Všudypřítomný tlak se postupně stává zdrojem vnitřní nepohody a nechuti i do zdánlivě nenáročných aktivit.

Hodně se vydáváte a málo se vám vrací. Připadáte si nepochopení nebo opuštění. Jste nespokojení, nejistí a pochybujete o vlastní hodnotě a schopnosti fungovat ve vztazích.

Vaše očekávání od života se proměňují. Ledacos se vám podařilo, ale už se z toho neradujete tolik jako dřív. Potřebujete změnu, ale nevíte, jakou by měla mít podobu.

Věk, kdy se něco očekává a vy se s tím neztotožňujete nebo se vám to nedaří. Je potřeba ustát tlak, vnější i vnitřní. Přijmout svou odlišnost, nebo nastoupit cestu změny.

 Odbornost

 

Jsem certifikovaná Gestalt psychoterapeutka. Vystudovala jsem psychosociální fakultu se zaměřením na komunikaci a psychoterapii (PVŠPS) v Praze. V terapii využívám znalosti z psychoterapeutických výcviku v psychodynamickém a daseinsanalytickém duchu (PVŠPS) a Gestalt terapii (v institutu pro Gestalt terapii IVGT) a následně i postgraduálním psychoterapeutickém výcviku (Gestalt Plus, Praha) a taktéž jsem absolvovala komplexní krizovou intervenci (REMEDIUM, Praha). Nadále se vzdělávám ve své profesi, absolvovala jsem Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami a Základní kurz s herním pískovištěm (b_cerative, Brno). V rámci studia na PVŠPS jsem absolvovala Práci s traumatem a posttraumatickým syndromem.
V nedávné minulosti jsem pracovala v Charitě Opava na Lince důvěry a po sléze v Detenčním ústavu, kde jsem se především věnovala individuální a skupinové psychoterapii.
Dlouhodobě spolupracuji s AGAPÉ psychiatrickou ambulací, s.r.o. v Opavě.
Jsem řádnou členkou v České asociaci pro psychoterapii, z.s (ČZAP)
Pravidelně jsem supervidována Mgr. Ivou Hinkovou (Brno)

 Ceník

Zdravotní pojišťovny přispívají na psychoterapeutická poradenství až 5.000 Kč/ ročně. Zjistěte si jak to má ta vaše. Jsem vedena v seznamu psychoterapeutů těchto zdravotních pojišťoven: VZP 111, ČPZP 205, ZPMV 211, RBP 213 a ZP Škoda 209

Individuální psychoterapie

1 sezení / 50 minut

900 Kč

Párová či rodinná setkání

1 sezení / 50 minut

1.500 Kč

Dospívající od 14 let do 18 let

1 sezení / 50 minut

  • S dětmi pod 12 let v současné době nepracuji.

900 Kč

  • Konzultace po 18-19h bude účtován 100% příplatek – tzn. např. 1800,-Kč/50min
  • Platba v hotovosti na místě nebo bankovním převodem přes QR kód. V případě domluvy na č.ú. 88584898/5500
  • Storno podmínky: Úspěšnost terapeutické práce závisí také na dodržování dohodnutých frekvencí jednotlivých sezení. Je proto důležité, aby klient dodržoval dohodnuté termíny. V případě, že se klient nemůže dostavit, je nutné, aby svou neúčast omluvil nejpozději 24h před domluveným termínem. Pokud se tak nestane, bude klientovi účtována neustutečněná konzultace v plné výši.

 

 

 

Jak probíhá

První sezení

První setkání trvá zpravidla 50-60min. Jeho hlavním cílem je vzájemně se představit, lépe se poznat a zmapovat možnosti, jak vám můžu pomoci.
Společně se zaměříme na to, co vás do psychoterapie přivádí a co považujete za důležité o sobě říci. Někdo přichází s jasnou představou, u jiného se očekávání vynořují spíše postupně. Situace je nová a probíraná témata často citlivá. Proto respektuji vaše individuální tempo. Cílem úvodního rozhovoru by měl být základní přehled o dané problematice, ne nutně vyčerpávající sdělení.
Následně zhodnotíme, jak setkání naplnilo vaši představu. Pro někoho může být jedno setkání postačující, zpravidla však očekávaný efekt přináší až pravidelnější spolupráce . Společně probereme její možnou podobu, kterou poté dle aktuálních potřeb přizpůsobujeme.  Pracuji diskrétně a dle GDPR. Osobní údaje  (jméno, telefonní číslo, či e-mail adresa) používám jen za účelem komunikace, neposkytuji je žádným třetím stranám. 

 

Telefon

+420 606 707 505

Adresa

Otická 37, 746 01 Opava

IČO

030 85 562

Jak se ke mě dostanete?

Na zvonku s mým jménem zmáčkněte  107 (hvězdičku a pak telefon). Po otevření branky/brány ( příjezd autem), pokračujte až ke skleněným dveřím po pravé straně. U dvěří postupujte stejně jako u branky. Mou kancelář najdete na konci chodby v levo. Většinou vycházím klientovi naproti. Uvnitř areálu je možno parkovat autem.

© 2024