Osobní poradenství a psychoterapie

          Mgr. Kateřina Hampel

Jsem certifikovaná Gestalt psychoterapeutka. Vystudovala jsem psychosociální fakultu se zaměřením na komunikaci a psychoterapii (PVŠPS) v Praze. V terapii využívám znalosti z psychoterapeutických výcviku v psychodynamickém a daseinsanalytickém duchu (PVŠPS) a gestalt terapii (v institutu pro gestalt terapii IVGT) a následně i postgraduálním psychoterapeutickém výcviku (Gestalt Plus, Praha) a taktéž jsem absolvovala komplexní krizovou intervenci (REMEDIUM, Praha). Nadále se vzdělávám ve své profesi, absolvovala jsem  Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami  a Základní kurz s herním pískovištěm  (b-cerative, Brno). V rámci studia na PVŠPS jsem absolvovala Práci s traumatem a posttraumatickým syndromem.

Ve svoji soukromé praxi se věnuji především individuální psychoterapii a poradenství dospělých a dospívajících.  V nedávné minulosti jsem pracovala v Charitě Opava na Lince důvěry a po sléze v Detenčním ústavu, kde jsem se především věnovala individuální a skupinové psychoterapii.                                                                                                       

Dlouhodobě spolupracuji  AGAPÉ psychiatrickou ambulací, s.r.o. v Opavě.

Jsem řádnou členkou v České asociaci pro psychoterapii, z.s (ČZAP)

Pravidelně jsem supervidována. Mgr. Ivou Hinkovou (Brno)

Pokud se rozhodnete, abych Vás doprovázela s otázkami ohledně psychických problémů nebo kvůli náročné, obtížné životní situaci, vztahů nebo v procesu sebepoznání, osobnostního růstu, nabízím Vám trpělivý, ohleduplný a profesionální přístup.

Při práci vycházím z principu Gestalt psychoterapie, jejímž základem je otevřený dialog, přirozený lidský kontakt, autenticita terapeuta a respekt k individualitě a odlišnosti klienta.

Jsem přesvědčena, že dialog může být velice léčivým procesem k nalezení své vnitřní cesty ke své svobodě a spokojenosti a tak zkvalitnění života.

Diskrétnost a důvěra je absolutní samozřejmostí.

 

Při tématu důvěrnosti a diskrétnosti chci vzpomenout na GDPR a ochranu osobních údajů. Osobní údaje (jméno, telefonní číslo, či e-mail adresa) používám jen za účelem komunikace, neposkytuji je žádným třetím stranám.

 

První setkání

První setkání trvá zpravidla 50-60min. Jeho hlavním cílem je vzájemně se představit, lépe se poznat a zmapovat možnosti, jak vám můžu pomoci.

Společně se zaměříme na to, co vás do psychoterapie přivádí a co považujete za důležité o sobě říci. Někdo přichází s jasnou představou, u jiného se očekávání vynořují spíše postupně. Situace je nová a probíraná témata často citlivá. Proto respektuji vaše individuální tempo. Cílem úvodního rozhovoru by měl být základní přehled o dané problematice, ne nutně vyčerpávající sdělení.

Následně zhodnotíme, jak setkání naplnilo vaši představu. Pro někoho může být jedno setkání postačující, zpravidla však očekávaný efekt přináší až pravidelnější spolupráce . Společně probereme její možnou podobu, kterou poté dle aktuálních potřeb přizpůsobujeme.

 

Co vás může přivést k psychoterapii

  • Deprese- Jste apatičtí, bez energie a chuti do života. Těžko se vám hledají věci, které dávají smysl nebo vás dokonce potěší. Špatně se vám spí a okolí registruje, že s vámi není něco v pořádku.

  • Úzkost- Cítíte tlak a napětí různě po těle. Špatně se vám dýchá a srdce se rozbuší i v momentech, kdy byste to nečekali. Obtížně se odpoutáváte od zdánlivě banálních nebezpečí.

  • Závislost- Vytvořili jste si návyk, kterého se nedaří zbavit. Víte, že si škodíte, ale nedokážete se ovládnout. Vazba je příliš silná, redukuje nepříjemné pocity a přináší úlevu. Bohužel jen na chvíli.

  • Psychosomatické potíže- Máte zdravotní problémy, kterým nerozumíte ani vy, ani odborníci, od kterých byste to očekávali. Nechcete se zbytečně dopovat léky a věříte, že potíže dokážete ovlivnit svým přístupem a psychickým rozpoložením.

  • Vyhoření- Jste unavení a vyčerpaní. Očekává se od vás vysoké nasazení a perfektní výkon. Všudypřítomný tlak se postupně stává zdrojem vnitřní nepohody a nechuti i do zdánlivě nenáročných aktivit.

  • Vztahové problémy- Hodně se vydáváte a málo se vám vrací. Připadáte si nepochopení nebo opuštění. Jste nespokojení, nejistí a pochybujete o vlastní hodnotě a schopnosti fungovat ve vztazích.

  • Vývojové milníky- Věk, kdy se něco očekává a vy se s tím neztotožňujete nebo se vám to nedaří. Je potřeba ustát tlak, vnější i vnitřní. Přijmout svou odlišnost, nebo nastoupit cestu změny.

  • Krize (nejen) středního věku- Vaše očekávání od života se proměňují. Ledacos se vám podařilo, ale už se z toho neradujete tolik jako dřív. Potřebujete změnu, ale nevíte, jakou by měla mít podobu.

 

 

CENY

Individuální psychoterapie – 800,-Kč/50 min

Párová či rodinná setkání 1200,-Kč/60 min

Dospívající od 14 let do 18 let – 700,-Kč/50 min

Konzultace po 18-19h bude účtováno 100% příplatek – tzn. např. 1600,-Kč/50min

Platí se u mne v hotovosti na místě nebo přes QR kód.

V případě domluvy na č.ú. 88584898/5500

 

Úspěšnost terapeutické práce závisí také na dodržování dohodnutých frekvencí jednotlivých sezení. Je proto důležité, aby klient dodržoval dohodnuté termíny. Také je důležité, že v případě jakékoliv situace by se měl klient předem omluvit 24h před domluveným termínem. Když se klient neomluví je povinen neuskutečněnou konzultaci plně uhradit.

V blízké době bych měla být vedena v seznamu psychoterapeutů – Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP 111), české průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP 205), Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra (ZPMV 211), Revírní bratrské pokladny (213), Zaměstnanecké pojišťovny ŠKODA (209)

KONTAKT

Mgr. Kateřina Hampel / www.katerinahampel.cz

Otická 37, Opava 74601

Na zvonku zmáčkněte s mým jménem 107(hvězdičku a pak telefon). Otevřu branku v případě bránu. Pak pokračujte dále a po pravé straně uvidíte skleněné dveře. Postupujte se zvonkem stejným způsobem. Když vejdete na chodbu, prosím pokračujte po chodbě rovně až na konec chodby. Většinou vycházím a upozorňuji, kde mám prostory. Pro přijíždějící autem se dá parkovat uvnitř areálu.

Tel: 606707505, e-mail: katerina.bittnerova@katerinahampel.cz